партньорска програма

"ЕМ ДЖИ ТИ" има съвременна структура, създадена по немски образец, и в дейността си използва външни доставчици на стоки и услуги.

Ако мислите, че има какво да ни предложите, моля свържете се с нас.

Ще приветстваме и разгледаме всяка идея, която би се харесала на клиентите ни.

Всичко свързано с нашата дейност.

Всичко, което би било приятно за клиентите ни за целия период на ползване на автомобилите!

Ако мислите, че може да ни предложите нещо по-добро или по-атрактивни условия, също не се колебайте да се свържете с нас.

Условия за одобрение на автосервиз:
- наличие на материално-техническа база по наш списък;
- минимум 80% положителен рейтинг, след като проведем
  анкета сред досегашни клиенти на сервиза;
- съгласие с нашите условия за работа с клиентите ни
  и VIP отношение;
- съгласие с нашите условия за неустойки при доказано
  нарушаване правата на клиентите ни, респ. на нашият
  рейтинг.

Ежемесечния контрол също е изискване.

Станете партньор на === MGT Auto Performance ===!